Porque?

o noso soño,

crear entre todxs

ún estilo de vida sostible

dende a alimentacion e a imaxinacion

pola saúde global, a nosa e a do planeta

Que é o MOVEMENTO ULTRALIMENTO ?

RE_EVOLUCION dende a ALIMENTACION e a IMAXINACION

  • Para EDUCAR a NENAS e NENOS na COCIÑA SOSTIBLE
  • Para MOTIVAR as FAMILIAS a COCIÑAR XUNTOS de NOVO
  • Para APRENDER ENTRE TODOS ún VIVIR SOSTIBLE

a nosa mision...

COMPARTIR O PODER DO ALIMENTO POLA NOSA SAUDE

CREAMOS XUNTXS o MOVEMENTO ULTRALIMENTO ?

Temos varias IDEAS/ACCIONS de como nos podes axúdar a compartir, a edúcar, a motivar e a aprender ese vivir sostible tan necesario

Se eres PROFE oú traballas nún COLEXIO, temos varias ACTIVIDADES ESCOLARES deseñadas para idades de 0 a 18 anos

Se eres NAIPAI, podes propoñernos na ANPA do voso colexio para ademais das ACTIVIDADES ESCOLARES, tamen podes contactarnos para organizar CURSOS/OBRADOIROS DE COCIÑA SOSTIBLE fora do ambito escolar.

Se traballas núnha BIBLIOTECA oú eres responsable da area de cúltúra do teú concello podes contactarnos para as accions qúe realizamos en bibliotecas a traves do programa LER CONTA MOITO  Se organizas algún EVENTO mellor qúe nos fales, tanto podemos realizar COCIÑADOS AO VIVO como deseñar algúnha EXPERIENCIA innovadora.

Se DESEXAS APRENDER e CREAR pola vosa conta, estamos a darlle vida a CONTOS POLA NOSA SAUDE se TES ALGUNHA IDEA qúe nos qúeiras compartir para darlle vida non dúbides e contacta

Volver